bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Witamy na naszej nowej stronie BIP.

Pokaż aktualności z roku:

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

09.09.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie usługi psychoterapii dla uczestników projektu: "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".
Więcej informacji w załącznikach:


Zapytanie ofertowe (pdf, 5.78 MB)
Zal_nr_ 1_Formularz oferty (docx, 68 KB)
Zal_nr_2_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 138 KB)
Zal _nr_ 3a Wzór umowy zlecenie (pdf, 189 KB)
Zal _nr_ 3b Wzór umowy (pdf, 192 KB)


ogłoszenie o wyborze (pdf, 718 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

06.08.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie usługi psychoterapii dla uczestników projektu: "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Więcej informacji w plikach:UNIEWAŻNIENIE

Realizacja zadań publicznych - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

30.07.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Uchwałą Nr VI/139/21 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przyznaniu dotacji dla:

• Stowarzyszenia Tkalnia w wysokości 8.445,00 zł
• Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 11.555,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zorganizowanie 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego w ciekawym turystycznie miejscu nad morzem na terenie RP dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

08.07.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zorganizowanie 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego w ciekawym turystycznie miejscu nad morzem na terenie RP dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"
SWZ (pdf, 234 KB)
Zal_nr_1_do_SWZ_Formularz_oferty (pdf, 156 KB)
Zal_nr_2_do_SWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia (pdf, 161 KB)
Za_nr_4_do_SWZ_Wzor_umowy (pdf, 211 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

16.04.2021


unieważnienie- psychoterapia (pdf, 366 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn. "Przeprowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych dzieciom w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

18.03.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Przeprowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych dzieciom w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".Więcej informacji w plikach:


Zapytanie ofertowe- fizjoterapia (pdf, 5.79 MB)
Zał nr 1 Formularz oferty - fizjoterapia (docx, 63 KB)
Zal _nr _2a _Opis przedmiotu zamówienia cz. I (pdf, 139 KB)
Zal _nr _2b _Opis przedmiotu zamówienia cz. II (pdf, 140 KB)
Zal_nr_3a_Wzór umowy zlecenie cz. I (pdf, 172 KB)
Zal_nr_3b_ Wzór umowy cz. I (pdf, 194 KB)
Zal_nr_3c_Wzór umowy zlecenie cz. II (pdf, 173 KB)
Zal_nr_3d_ Wzór umowy cz. II (pdf, 193 KB)Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 19.01.2012
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 18.01.2012
Dokument oglądany razy: 9 222