bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Witamy na naszej nowej stronie BIP.

Pokaż aktualności z roku:

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn.

22.10.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".Zapytanie ofertowe - fizjoterapia (pdf, 6.07 MB)
Zał nr 1 Formularz oferty (pdf, 1.56 MB)
Zał nr 1 Formularz oferty - fizjoterapia (docx, 68 KB)
Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 796 KB)
Zał nr 3a Wzór umowy (pdf, 3.92 MB)
Zał nr 3b Wzór umowy (pdf, 3.5 MB)


zawiadomienie o wyborze 04.11 (pdf, 786 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na

29.09.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na zamówienie na usługi społeczne pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci" w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie Społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".
Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne - korepetycje (pdf, 208 KB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty korepetycje (pdf, 200 KB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty korepetycje (docx, 63 KB)
Zał nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA KOREPETYCJE (pdf, 140 KB)
Zał_nr_3_wzór umowy korepetycje (pdf, 198 KB)


informacja z otwarcia ofert - korepetycje (pdf, 3.79 MB)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


zawiadomienie III i VI (pdf, 1.57 MB)


zawiadomienie - korepetycje część VI (pdf, 932 KB)

Zakup 86 szt. komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

24.08.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o nazwie: Zakup 86 szt. komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Więcej informacji w załączonych plikach.

Klauzula informacyjna:

http://www.pcprzdunskawola.pl/o_nas/1665,ochrona_danych_osobowych_w_pcpr.htmlcovid-zaproszenie (pdf, 1.55 MB)

covid-form ofertowy (pdf, 500 KB)

covid-wzór umowy (pdf, 956 KB)

PassMark CPU Benchmarks (pdf, 716 KB)Unieważnienie postępowania (pdf, 304 KB)

Realizacja zadań publicznych - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

31.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Uchwałą Nr VI/138 /20 z dnia 29.07.2020 r. w sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przyznaniu dotacji dla:

  • Stowarzyszenia Tkalnia w wysokości 5.000,00 zł.
  • Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15.000,00 zł.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

31.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie usługi psychoterapii dla uczestników projektu: "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Więcej informacji w ząłączonych plikach:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 845 KB)
Zal_nr_ 1_Formularz oferty (docx, 63 KB)
Zal_nr_2_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 125 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 190 KB)


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 788 KB)

Ogłoszenie o zamówienie na usługę społeczną pn. pn.

02.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zorganizowanie 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego w ciekawym turystycznie miejscu nad morzem na terenie RP dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Ogłoszenie usługi społeczne 7-dniowy wyjazd terapeutyczny (pdf, 7.08 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 63 KB)
Zal_nr_2_ opis przedmiotu zamówienia (pdf, 163 KB)
Zal_nr_3_umowa (pdf, 207 KB)

Odpowiedzi na zapytania (pdf, 690 KB)

Informacja z otwarcia ofert (pdf, 779 KB)

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (pdf, 916 KB)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 354 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

29.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi lidera grupy wsparcia w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 6.62 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 63 KB)
Zal _nr _2 _Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 149 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 179 KB)


Informacja z otwarcia ofert (pdf, 527 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 866 KB)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 326 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn. "Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

25.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".
Zapytania ofertowe - powtórzone (pdf, 6.23 MB)
Zal_nr_1_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty powtórzony (docx, 63 KB)
Zal _nr _2 _Opis przedmiotu zamówienia powtórzony (pdf, 140 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 188 KB)


Ogłoszenie o wyborze (pdf, 801 KB)


Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 336 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

23.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi społecznej pn."Przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej z zakresu FASD dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".Ogłoszenie na usługi społeczne (pdf, 5.88 MB)
Zal_nr_1_do ogłoszenia _Formularz_oferty (docx, 98 KB)
Zal_ 2_ Opis przedmiotu zamowienia (docx, 63 KB)
Zal_3_ Wzór umowy (docx, 81 KB)

Zal_nr_1_do ogłoszenia _Formularz_oferty_1 (docx, 63 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 808 KB)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 358 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn.

13.05.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. II (pdf, 835 KB)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. I (pdf, 835 KB)


Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 398 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

20.04.2020

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego uczestnkom projektu pn. "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Więcej informacji w plikach:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.63 MB)

Zał_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 64 KB)

Zał_nr_2 do _ogłoszenia_Opis_przedmiotu _zamówienia (pdf, 685 KB)

Zał_ nr_3 _do_ogłoszenia_ wzór _umowy (pdf, 185 KB)Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 361 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

20.04.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego uczestnkom projektu pn. "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.63 MB)
Zał_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Zał_nr_2 do _ogłoszenia_Opis_przedmiotu _zamówienia (pdf, 685 KB)
Zał_ nr_3 _do_ogłoszenia_ wzór _umowy (pdf, 185 KB)
Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 1014 KB)Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 361 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu

09.04.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Zapytanie ofertowe (pdf, 6.36 MB)
Zal_nr_1a_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Zal_nr_1b_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Formularz asortymentowo-cenowy do części a, b (docx, 60 KB)
Zal _nr _2a_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 156 KB)
Zal _nr _2b_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 139 KB)
Zal_nr_3a_Wzór umowy (pdf, 174 KB)
Zal_nr_3b_Wzór umowy (pdf, 173 KB)
Zal_nr_1a_do_zapytania_ofertowego__Formularz_oferty (doc, 105 KB)
Zal_nr_1b_do_zapytania_ofertowego__Formularz_oferty (doc, 105 KB)
Formularz_asortymentowo-cenowy_do_części_a,_b (doc, 124 KB)
Ogłoszenie o wyborze na czesc 1 (pdf, 620 KB)
Ogłoszenie o wyborze na czesc 2 (pdf, 687 KB)


Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 371 KB)Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 19.01.2012
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 18.01.2012
Dokument oglądany razy: 8 598