Jesteś tutaj: Start / Struktura

Struktura

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 15

tel/fax  43 824 99 99, 43 824 99 90

e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl

http: www.pcprzdunskawola.pl

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Magdalena Sobczyk-Wierzbicka

 

Godziny pracy Powiatowego Centrum:

poniedziałek – piątek:  7³º – 15³º

 

Dyrektor przyjmuje interesantów codziennie, w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach  od  730 do 1530.

 

 

I. Statut prawny, forma prawna

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli jest jednostką organizacyjną Powiatu Zduńskowolskiego, działającą w formie jednostki budżetowej, realizującą określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające z przepisów prawa:

1) pomocy społecznej;

2) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.,
 • ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • uchwały Nr VIII/70/99 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
 • statutu Powiatowego Centrum,
 • regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum,
 • innych przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli kieruje:

            Dyrektor – Pani Magdalena Sobczyk-Wierzbicka

 1. W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się zespoły oraz samodzielne jednoosobowe stanowiska pracy:    

2.1.   Zespół ds. pomocy i integracji społecznej oraz ds. świadczeń:

- Justyna Wojtkiewicz - pracownik socjalny;

- Joanna Pokora          - aspirant pracy socjalnej;

- Edyta Ożadowicz      - aspirant pracy socjalnej;

 

2.2.   Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

- Alicja Sowińska - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator;

- Katarzyna Piotrowska – psycholog;

 

2.3.   Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

- Małgorzata Knieć - pomoc administracyjna;

- Klaudia Kowalska - pracownik socjalny;

- Iwona Ławniczak  - pomoc administracyjna;

 

2.4.   Zespół ds. księgowo-finansowych:

- Edyta Sarnik - główna księgowa;

- Aneta Krupa-Rębek –  starsza księgowa;

- Agnieszka Szewczyk - pomoc administracyjna;

- Anita Lis - pomoc administracyjna;

- Natalia Owczarek – księgowa.

 

2.5.   Zespół ds. kadrowo-płacowych:

- Sylwia Merdała– podinspektor ds. kadr i płac.

 

2.6.   Zespół ds. administracyjno-organizacyjnych:

- Agnieszka Kosecka – inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych;

 

 

3.      W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli, w którym pracują:

         - Justyna Wojtkiewicz          - pracownik socjalny;

         - Katarzyna Piotrowska       - psycholog;

         - Spurtacz-Ojrzyńska Róża  - psycholog;

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR
Data utworzenia:2022-01-08
Data publikacji:2022-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2524

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-03-24 13:16:44Administratorzmiany administracyjneStruktura
2023-03-24 13:07:30Administratorzmiany administracyjneStruktura