bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy na stronie BIP

Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

  • Adres: ul. Getta Żydowskieg 4A
  • 98-220 Zduńska Wola
  • NIP: 829-15-32-561

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek 7:30 - 15.30
  • wtorek - piątek 7.30 -  15.30

Tel./Fax sekretariat : 438249999

E mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
Serwis informacyjny: www.pcprzdunskawola.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.pcprzdunskawola.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli:

Barbara Kałużewska

Aktualności

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

23.08.2016

Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, w dniu dzisiejszym tj. 23 sierpnia 2016 roku, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, nr sprawy PC-IV.RPO.242.1.2016

Pismo w sprawie unieważnienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.08.2016

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Sp. z o.o. ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce

Kliknij by zobaczyć załącznik

Informacja o złożonych ofertach w związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym

12.08.2016

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Organizację 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wpłynęły następujące oferty:

OFERTY

Informacja dla studentów

16.09.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Zdńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 4A informuje studentów o możliwości odbywania praktyk w okresie wakacyjnym tj. miesiącach lipiec-wrzesień każdego roku kalendarzowego.Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 05.08.2016
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 18.01.2012
Dokument oglądany razy: 43 264