bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy na stronie BIP

Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

  • Adres: ul. Dąbrowskiego 15
  • ul. Getta Żydowskiego 4A
  • 98-220 Zduńska Wola
  • NIP: 829-15-32-561

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek 7:30 - 15.30
  • wtorek - piątek 7.30 -  15.30

Tel./Fax sekretariat : 43 824 99 99, 43 824 99 90

E mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
Serwis informacyjny: www.pcprzdunskawola.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.pcprzdunskawola.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli:

Barbara Kałużewska

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.09.2016

Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, nr sprawy PC-IV.RPO.242.2.2016, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Biuro Podróży Slavia Małgorzata Sławińska, ul. Jagiellońska 13, 98-200 Sieradz.

Załącznik - Ogłoszenie o wyborze

Informacja o złożonych ofertach w związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym

16.09.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Organizację 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wpłynęły następujące oferty.

Wyjaśnienia na zapytanie Wykonawcy

12.09.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, w zwiazku ze złożonym zapytaniem, udziela odpowiedzi. Treść zapytania i odpowiedzi dostepna jest w załączeniu:

Załącznik - Wyjaśnienie na zapytanie Wykonawcy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

08.09.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu Rodzinka jest dobra na wszystko współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 25.10.2016
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 18.01.2012
Dokument oglądany razy: 47 320