bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura organizacyjna PCPR

Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli kieruje:

Dyrektor - Pan Mariusz Kubiak

2. W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się zespoły oraz samodzielne jednoosobowe stanowiska pracy:

2.1. Zespół ds. pomocy i integracji społecznej oraz ds. świadczeń:

- Zofia Tarczyńska - specjalista pracy socjalnej;

- Agnieszka Karwat - pracownik socjalny;

- Anna Majewska - aspirant pracy socjalnej;

2.2. Zespół ds. pieczy zastępczej:

- Alicja Sowińska - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator;

- Katarzyna Piotrowska - psycholog;

- Agata Rynkiewicz - aspirant pracy socjalnej;

- Paulina Walczak - aspirant pracy socjalnej;

2.3. Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

- Katarzyna Ziółkowska - pracownik socjalny;

- Karolina Kałuża - pomoc administracyjna;

- Marlena Baraniecka - pomoc administracyjna;

2.4. Zespół ds. księgowo-finansowych oraz ds. płacowo-kadrowych i administracyjno-organizacyjnych:

- Edyta Sarnik - główna księgowa;

- Aneta Krupa-Rębek - księgowa;

- Natalia Owczarek - pomoc administracyjna;

- Agnieszka Szewczyk - pomoc administracyjna;

2.5. Zespół ds. kadrowo-płacowych:

- Elżbieta Pencher - pomoc administracyjna;

2.6. Zespół ds. administracyjno-organizacyjnych:

- Alina Parońska - specjalista ds. organizacyjnych;

- Michał Kaczmarek - referent;

- Małgorzata Kamola - sprzątaczka;

2.7. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej:

- Krzysztof Dobrowolski - radca prawny.

2.8. Stanowiska realizujące projekt pn. „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. :

- Izabela Jędrzejewska - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

- Aleksandra Wasilewska - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

- Monika Raniszewska- pracownik socjalny;

- Barbara Kraszewska - aspirant pracy socjalnej;

3. W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli, w którym pracują:

- Agnieszka Karwat - pracownik socjalny;

- Róża Spurtacz-Ojrzyńska - psycholog;

- Katarzyna Piotrowska - psycholog;

- Krzysztof Dobrowolski - radca prawny.

Stan na 01.01.2019Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 15.01.2019
Podpisał: Michał Kaczmarek
Dokument z dnia: 19.01.2012
Dokument oglądany razy: 5 310