bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy na stronie BIP

Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

  • Adres: ul. Dąbrowskiego 15
  • 98-220 Zduńska Wola
  • NIP: 829-15-32-561

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

08.11.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o nazwie „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci”, w którym zamawiającym jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola
a beneficjentem jest
Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola.

Więcej informacji, w tym całe ogłoszenie, formularz oferty, wzór umowy oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zadania publiczne z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PFRON

09.08.2018

Uchwała NR V/166/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r.sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy - referent.

15.05.2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent.
Więcej informacji w załączonym pliku

Załącznik 1 - Nabór na stanowisko: Referent.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu.

Informacja o wyniku naboruOpublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 15.03.2018
Podpisał: Michał Kaczmarek
Dokument z dnia: 18.01.2012
Dokument oglądany razy: 139 142