bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.11.2019, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.

28.11.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu terapeutycznego w ciekawym turystycznie miejscu w górach w okresie ferii zimowych dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Więcej informacji w załącznikach:


Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.99 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (doc, 96 KB)
Zal_nr _2_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 160 KB)
Zal_nr_3_umowa (pdf, 206 KB)



Informacja z otwarcia ofert (pdf, 141 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 28.11.2019

Dokument oglądany razy: 99
« inne aktualności