bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.12.2019, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie nowej informacji

Zaproszenie do złożenia oferty na wyjazd kulturalno-edukacyjny

03.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla rodziców zastępczych, rodziców biologicznych, opiekunów prawnych oraz osób bliskich dziecku połaczonego z elementami zajęć przeciw wypaleniu zawodowemu i zmęczeniu" w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2" Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji w załączonych plikach:

Zapytanie ofertowe (pdf, 5.16 MB)
Zal_nr_1_do_zapytania cenowego_Formularz_oferty (docx, 101 KB)
Zał-nr-2 opis przedmiotu zamówienia (pdf, 110 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 187 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 03.12.2019

Dokument oglądany razy: 99
« inne aktualności