bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty na wyjazd kulturalno-edukacyjny do teatru dla dzieci

23.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na „Zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu edukacyjno-kulturalnego do teatru dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci z Domu Dziecka w Wojsławicach” w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
Więcej informacji w załączonych plikach:

Ogłoszenie do zamówienia (pdf, 4.24 MB)
Zal_nr_1_do_zapytania cenowego_Formularz_oferty (doc, 101 KB)
Zał-nr-2 opis przedmiotu zamówienia (pdf, 110 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 185 KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty (pdf, 664 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 23.10.2019

Dokument oglądany razy: 159
« inne aktualności