bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

16.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi psychologicznej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".Więcej informacji w załączeniu:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.53 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (pdf, 164 KB)
Zal_nr_2_opis przedmiotu zamowienia (pdf, 126 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 176 KB)


Informacja z otwarcia ofert (pdf, 355 KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf, 353 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 16.10.2019

Dokument oglądany razy: 167
« inne aktualności