bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi psychologicznej w ramach projektu

02.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi psychologicznej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Więcej informacji w załączeniu:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.55 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (doc, 95 KB)
Zal_nr_2_opis przedmiotu zamówienia (pdf, 126 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 174 KB)

Unieważnienie (pdf, 331 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 02.10.2019

Dokument oglądany razy: 74
« inne aktualności