bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty - Korepetycje

19.09.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na zamówienie na usługi społeczne pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci" realizowanego w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie Społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 211 KB)


Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (doc, 120 KB)


Zał_nr_2_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 139 KB)


Zał_nr_3_wzór umowy (pdf, 175 KB) _nr_3_wzor umowy (pdf, 175 KB)


Informacja z otwarcia ofert (pdf, 4.83 MB)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 3.02 MB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na części nr I, II, IX (pdf, 1.5 MB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 19.09.2019

Dokument oglądany razy: 89
« inne aktualności