bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert

24.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że otwarto otrzymane oferty dotyczące zapytania cenowego pn. „Zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu edukacyjno – kulturalnego dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci z Domu dziecka w Wojsławicach” w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Wiecej informacji w załączonym pliku:    www.pcprzdunskawola.pl/pobierz/3842

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 24.05.2019

Dokument oglądany razy: 143
« inne aktualności