bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty- przeprowadzenie dwudniowego warsztatu

23.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego warsztatu „Więź jako czynnik ochronny” dla kadry Domu Dziecka oraz pracowników PCPR w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.


Więcej informacji w załączonych linkach:

zaproszenie do złożenia oferty specjalista (pdf, 824 KB)

opis przedmiotu zamowienia specjalista (pdf, 825 KB)

formularz cenowy specjalista (pdf, 776 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 23.05.2019

Dokument oglądany razy: 121
« inne aktualności