bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty - zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego warsztatu

24.04.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego warsztatu „Więź jako czynnik ochronny” dla kadry Domu Dziecka oraz pracowników PCPR w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Więcej informacji w załącznikach: 

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 488 KB)

Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (pdf, 636 KB)

Zal-nr-2 opis przedmiotu zamowienia (pdf, 823 KB)

Zal- nr 3- wzor umowy (pdf, 1.06 MB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 24.04.2019

Dokument oglądany razy: 178
« inne aktualności