bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn. "Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

25.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".
Zapytania ofertowe - powtórzone (pdf, 6.23 MB)
Zal_nr_1_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty powtórzony (docx, 63 KB)
Zal _nr _2 _Opis przedmiotu zamówienia powtórzony (pdf, 140 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 188 KB)


Ogłoszenie o wyborze (pdf, 801 KB)


Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 336 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 25.06.2020

Dokument oglądany razy: 43
« inne aktualności