bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.07.2020, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie wiadomosci

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn. "Przeprowadzenie usługi psychoterapii dla uczestników projektu: "Rodzinka jest dobra na wszystko"

31.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie usługi psychoterapii dla uczestników projektu: "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Więcej informacji w ząłączonych plikach:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 845 KB)
Zal_nr_ 1_Formularz oferty (docx, 63 KB)
Zal_nr_2_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 125 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 190 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 31.07.2020

Dokument oglądany razy: 72
« inne aktualności