bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

23.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi społecznej pn."Przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej z zakresu FASD dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".Ogłoszenie na usługi społeczne (pdf, 5.88 MB)
Zal_nr_1_do ogłoszenia _Formularz_oferty (docx, 98 KB)
Zal_ 2_ Opis przedmiotu zamowienia (docx, 63 KB)
Zal_3_ Wzór umowy (docx, 81 KB)

Zal_nr_1_do ogłoszenia _Formularz_oferty_1 (docx, 63 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 808 KB)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 358 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 23.06.2020

Dokument oglądany razy: 35
« inne aktualności