bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

29.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi lidera grupy wsparcia w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 6.62 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 63 KB)
Zal _nr _2 _Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 149 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 179 KB)


Informacja z otwarcia ofert (pdf, 527 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 866 KB)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 326 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 29.06.2020

Dokument oglądany razy: 64
« inne aktualności