bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn.

13.05.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. II (pdf, 835 KB)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. I (pdf, 835 KB)


Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 398 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 13.05.2020

Dokument oglądany razy: 180
« inne aktualności