bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

20.04.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego uczestnkom projektu pn. "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.63 MB)
Zał_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Zał_nr_2 do _ogłoszenia_Opis_przedmiotu _zamówienia (pdf, 685 KB)
Zał_ nr_3 _do_ogłoszenia_ wzór _umowy (pdf, 185 KB)
Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 1014 KB)Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 361 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 20.04.2020

Dokument oglądany razy: 68
« inne aktualności