bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza  

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza:
Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli :
1. Zalogowanie się i przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego mieszczącego się w budynku przy ul. Żeromskiego 3a w Zduńskiej Woli na następujących nośnikach danych:
- dyskietka 1.44 Mb 3.5,
- pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows,
- płyta CD-RW z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych -Dz. U. Nr 212 poz. 1766):
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
- doc, rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000,
- xls dla MS Exel 95/97/2000,
- csv comma separated value,
- txt dokument tekstowy,
- gif, tif, bmp, jpg - pliki graficzne,
- pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
- zip pliki skompresowane w formacie ZIP.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB.
4. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 19.01.2012
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 19.01.2012
Dokument oglądany razy: 4 222