BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Zaproszenie do złożenia oferty na "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci"

3 marca 2022

logotypy programu efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na zamówienie pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci" w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie Społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

 

Więcej informacji tutaj.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:pcpr
Data utworzenia:2022-03-03
Data publikacji:2022-03-03
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:613