2022 "Świadczenie usługi lidera grupy wsparcia w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn. "Świadczenie usługi lidera grupy wsparcia w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

 

Więcej informacji w załączeniu:

zapytanie ofertowe- lider (pdf, 7.21 MB)

Zał nr 1- Formularz oferty (docx, 48 KB)

Zał nr 2- Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 126 KB)

Zał nr 3- Wzór umowy (pdf, 184 KB)