bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
  ul. Dąbrowskiego 15
  98-220 Zduńska Wola
  tel./fax: 43 824 99 90, 43 824 99 99
  e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl

  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30


  ___________________________________

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn.

13.05.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. II (pdf, 835 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn. "Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego uczestnikom projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

30.04.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego uczestnkom projektu pn. "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.63 MB)
Zał_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Zał_nr_2 do _ogłoszenia_Opis_przedmiotu _zamówienia (pdf, 685 KB)
Zał_ nr_3 _do_ogłoszenia_ wzór _umowy (pdf, 185 KB)
Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 1014 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn. "Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego uczestnikom projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

20.04.2020

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego uczestnkom projektu pn. "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Więcej informacji w plikach:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.63 MB)

Zał_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 64 KB)

Zał_nr_2 do _ogłoszenia_Opis_przedmiotu _zamówienia (pdf, 685 KB)

Zał_ nr_3 _do_ogłoszenia_ wzór _umowy (pdf, 185 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

09.04.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Zapytanie ofertowe (pdf, 6.36 MB)
Zal_nr_1a_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Zal_nr_1b_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Formularz asortymentowo-cenowy do części a, b (docx, 60 KB)
Zal _nr _2a_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 156 KB)
Zal _nr _2b_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 139 KB)
Zal_nr_3a_Wzór umowy (pdf, 174 KB)
Zal_nr_3b_Wzór umowy (pdf, 173 KB)
Zal_nr_1a_do_zapytania_ofertowego__Formularz_oferty (doc, 105 KB)
Zal_nr_1b_do_zapytania_ofertowego__Formularz_oferty (doc, 105 KB)
Formularz_asortymentowo-cenowy_do_części_a,_b (doc, 124 KB)
Ogłoszenie o wyborze na czesc 1 (pdf, 620 KB)
Ogłoszenie o wyborze na czesc 2 (pdf, 687 KB)Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 15.01.2019
Podpisał: Michał Kaczmarek
Dokument z dnia: 18.01.2012
Dokument oglądany razy: 156 728