Edycja 2022 - nabór

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .

Program realizowany będzie do grudnia 2022 r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych,  wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc,  czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 5 mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego w podziale na:

–  4 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww.,

– 1 osoby dorosłej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Karty zgłoszeniowe należy składać do 03.06.2022 r. w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul Dąbrowskiego 15 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30
do 15.30 (tel. Kontaktowy 
43 824 99 90) lub elektronicznie na adres: sekretariat@pcprzdunskawola.pl

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR
Data utworzenia:2022-05-31
Data publikacji:2022-05-31
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:148