Poszukujemy Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłasza nabór na jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Nabór skierowany jest do pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego.

 1. a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
  w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 

Podstawą świadczenia usług jest umowa cywilnoprawna (zlecenie) w okresie od miesiąca czerwca 2022 r. do miesiąca grudnia 2022 roku – maksymalnie 60 godz. miesięcznie przy czym limit godzin dla osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 60 godzin miesięcznie , natomiast limit czasowy dla osoby posiadającej umiarkowany stopień niepełnosprawności wynosi 30 godzin miesięcznie.

 1. Zakres usług w szczególności obejmuje pomoc asystenta w:
 2. a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu
  miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie,
  placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne,
  rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 3. b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. c) załatwianiu spraw urzędowych;
 5. d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 7. a) limit godzin usług asystenta w przypadku opiekunów dorosłych osób
  niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin
  miesięcznie.
 8. b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu,
  dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta
  w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Treść programu jest do zapoznania w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022- w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

W związku z powyższym pracownicy zatrudnieni w wyżej wymienionych jednostkach zainteresowani świadczeniem usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej uprzejmie prosimy o składanie dokumentów do dnia 15.11.2022 r. w siedzibie PCPR przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli t.j.

Każde zgłoszenie powinno minimum zawierać następujące dokumenty:

- kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub dokument potwierdzający co najmniej 6-miesięczne doświadczenie, w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

- CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.119 z 04.05.2016 str. 1 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.”

- list motywacyjny

 

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać:

- telefonicznie pod numerem 43 824 99 90, 43824 99 99;

- poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: rehabilitacja@pcprzdunskawola.pl

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR
Data utworzenia:2022-11-07
Data publikacji:2022-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:543