bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty - zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu

28.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla rodziców zastępczych, rodziców biologicznych, opiekunów prawnych oraz osób bliskich dziecku w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2" Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Zal_nr_1_do_zapytania cenowego_Formularz_oferty (pdf, 171 KB)
Zał-nr-2 opis przedmiotu zamówienia. (pdf, 111 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 175 KB)
Zapytanie cenowe (pdf, 184 KB)

UNIEWAŻNIENIE (pdf, 88 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 28.05.2019

Dokument oglądany razy: 182
« inne aktualności