bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty na

29.09.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na zamówienie na usługi społeczne pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci" w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie Społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".
Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne - korepetycje (pdf, 208 KB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty korepetycje (pdf, 200 KB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty korepetycje (docx, 63 KB)
Zał nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA KOREPETYCJE (pdf, 140 KB)
Zał_nr_3_wzór umowy korepetycje (pdf, 198 KB)


informacja z otwarcia ofert - korepetycje (pdf, 3.79 MB)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


zawiadomienie III i VI (pdf, 1.57 MB)


zawiadomienie - korepetycje część VI (pdf, 932 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 29.09.2020

Dokument oglądany razy: 190
« inne aktualności