bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn.

22.10.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".Zapytanie ofertowe - fizjoterapia (pdf, 6.07 MB)
Zał nr 1 Formularz oferty (pdf, 1.56 MB)
Zał nr 1 Formularz oferty - fizjoterapia (docx, 68 KB)
Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 796 KB)
Zał nr 3a Wzór umowy (pdf, 3.92 MB)
Zał nr 3b Wzór umowy (pdf, 3.5 MB)


zawiadomienie o wyborze 04.11 (pdf, 786 KB)

Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 22.10.2020

Dokument oglądany razy: 261
« inne aktualności